THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2021 - TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP

22/11/2021
[THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2021 - TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP]
👉 Ngành: NGÔN NGỮ VIỆT NAM (MS: 8220102)
👉 Hình thức đào tạo: Không tập trung
👉 Thời gian đào tạo: 2 năm (2022 - 2024)
 Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/02/2022
Chi tiết vui lòng xem trong thông báo bên dưới.

https://www.facebook.com/2164378603804303/photos/pcb.3030036850571803/3030036693905152/?type=3&theater
Đang online: 15
Lượt truy cập: 37802